Welkom in de wijk Dongen West 1

Wijkraad Dongen West 1 zoekt ondersteunende ledenlogo

De Wijkraad West1 Dongen heeft de afgelopen jaren veel inspanning geleverd met betrekking tot de veiligheid, welzijn, leefbaarheid en sociale activiteiten in de wijk West1. De bestuursleden van de Wijkraad West1 zijn dan ook blij met de vergroting van betrokkenheid in de wijk. Natuurlijk is een streven om nog meer mensen te betrekken bij de activiteiten van de wijkraad om een groter WIJ gevoel te krijgen.

 

Om dit te kunnen realiseren is de Wijkraad West 1 op zoek naar mensen uit de wijk West 1 die mee willen denken en doen over hun eigen woon/ leefomgeving.
Elke 2e woensdag van de maand vanaf 19:30 uur (tenzij anders is aangegeven) heeft de wijkraad een vergadering in EUROPLUS en hier worden zaken die door de bewoners, gemeente of woningbouwvereniging worden aangegeven besproken en een plan gemaakt.

 

Betrokkenheid van bewoners is hierin van groot belang omdat het om uw directe woon/ leefomgeving gaat. Werkzaamheden voor de ondersteuning wijkraad West 1 zijn:

 • Verspreiden van flyers of een enquête voor activiteiten
 • Meedenken aan de reactie aan de gemeente of woningbouwvereniging
 • Helpen bij evenementen voor zover u beschikbaar bent (NLDOET, Burendag, Kerstborrel, enz.…)

De zaken die met regelmaat terugkomen op de agenda van de wijkraad zijn:

 • Toestemming voor de kapvergunning van bomen in uw omgeving
 • Verkeerscirculatieplannen
 • Aanpassingen aan speeltuinen
 • Het realiseren van speeltuinen of andere locaties
 • Meedenken met plannen van de gemeente
 • Buurtpreventie WHATSAPP-groepen (gecoördineerd vanuit de wijkraad)
 • Verkeersveiligheidsmaatregelen
 • Communicatie in het algemeen

 

Bent u graag betrokken bij de zaken die in uw leefomgeving spelen en met uw buurtbewoners, meld u dan aan als ondersteuning van de Wijkraad West 1 Dongen op:

info@dongenwest1.nl en/of kom naar de open vergadering
van de wijkraad West 1 in EUROPLUS.

EUROPLUS is gelegen aan Dunantstraat 28 5101 TJ Dongen.


leefbaarheidswijkenDe wijk West 1 in Dongen was de allereerste uitbreiding na de oorlog. In 1962 werden de eerste woningen opgeleverd en begin jaren 2020 krijgt de wijk zijn huidige aanzien nu hebben ongeveer 4.000 mensen hier hun thuis.

De huidige wijkraad West 1 is ontstaan uit de werkgroep leefbaarheid West 1 en is te danken aan een aantal mensen, die bezorgd waren over de toekomst van West 1. In 1993 zijn zij als werkgroep begonnen met het gezamenlijk aanpakken van de problemen. Zij waren verontrust over de toenemende problemen in de wijk en de aantasting van de leefbaarheid en de (sociale) veiligheid. Omdat het bleek, dat het geen tijdelijke aangelegenheid was, werd in juni '97 besloten om de werkgroep te veranderen in een stichting. Hierdoor werd een betere positie gecreëerd om de wijk naar buiten te vertegenwoordigen.
Deze spontane reactie kreeg veel bijval.
Veel meer mensen vonden dat de leefbaarheid in hun wijk wel een flinke impuls mocht krijgen en steunden de initiatiefnemers: de wijkraad was geboren. Wij hebben een vaste plaats verworven in onze gemeente en in de loop der jaren is onmiskenbaar veel goeds tot stand gebracht.
Door de jaren heen hebben veel wijkbewoners de wijkraad gesteund bij hun werk en deze gezamenlijke aanpak is iets om trots op te zijn. De wijkraad is daar erg blij mee, maar vindt het heel belangrijk dat ze namens de wijkbewoners spreekt.
Wij zien het als onze taak om de stem, de mening van onze wijkbewoners naar voren te brengen. Wij hopen dan ook dat u alle kansen om mee te praten, mee te denken en mee te helpen van harte aangrijpt.